คณะกรรมการบริหาร
image

ดร. ธีรพจน์ ก้องธรนินทร์
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮัมบูร์ก, เยอรมณี
 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่น 277/2562

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 • 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เค.วี.เค. โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เค.เอ็ม.เค. (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2560 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
 • 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท ก้องการ์เด้น จำกัด
 • 2550 - 2560 : ผู้บริหารฝ่ายการตลาดต่างประเทศ, บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
 • 2546 - 2550 : ผู้บริหารโรงงาน, บริษัทกรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
 • 2544 - 2546 : วิศวกร, บริษัท ซีเมนส์ วิดิโอ ออโต้โมทีฟ เอจี จำกัด, เยอรมันนี 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้