" เอส. เอ. เอฟ. สเปเชียล สตีล ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
จึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด "
image

     

 

               นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

                       

 

        ช่องทางการแจ้งข้อมูลร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
          สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการตรวจสอบทาง E-mail

          E-mail :  leena@saf.co.th หรือ ผ่านทางช่องทาง ติดต่อเรา
           *หมายเหตุ : ข้อมูลและเรื่องร้องเรียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ*

▬▬ การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

 

 

Powered by MakeWebEasy.com