คณะกรรมการและผู้บริหาร
image

ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
 • ปริญญาตรี : คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 • 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร /  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2563 – 2565 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2562 – 2563 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2560 – 2562 : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2560 – 2560 : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2553 – 2560 : กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2548 – 2553 : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2547 – 2548 : รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2546 – 2547 : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • 2539 – 2546 : เภสัชกรการวิจัยและพัฒนา และการควบคุมคุณภาพ, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้