คณะกรรมการและผู้บริหาร
image

ภญ. ลีนา อริยเดชวณิช
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

 

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
  • ปริญญาตรี : คณะเภสัชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1, เหรียญทอง)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2564

 

ประสบการณ์ทำงาน 

  • 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - 2561 : รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 
  • 2553 - 2560 : กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 
  • 2547 - 2553 : รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด 
  • 2546 - 2547 : ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  • 2539 - 2546 : เภสัชกรการวิจัยและพัฒนา และการควบคุมคุณภาพ, บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้