คณะกรรมการและผู้บริหาร
image

นาย อมรยศ พานิช
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท : คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี : คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • หลักสูตร Independent Observer Program (IOP) รุ่น 3/2559
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2562
 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 10/2563

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)
 • 2565 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด
 • 2565 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด
 • 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เอจิส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 • 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ, บริษัท เบรน เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิซ (ภูเก็ต) จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน : คณะกรรมการ, คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
 • 2562 – 2565 : กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด
 • 2562 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ, บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท, บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ โฃลูชั่น จำกัด
 • 2553 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วนผู้จัดการ, ValueHome (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
 • 2550 – 2553 : ทนายความหุ้นส่วน, สำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
 • 2541 – 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงานกฎหมาย เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่
 • 2539 – 2541 : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้