ดาวน์โหลด
 
BI-ALFA COBALT M42 CUTTING PARAMETERS HARDNESS COMPARISON TABLE